Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Żerel Galeria Filcu Artystycznego

adres: www.zerel.pl

info@zerel.pl

Dane firmy prowadzącej Sklep:

Wschodni Ośrodek Kształcenia Sp. z o.o.

20-102 Lublin

ul. Zamojska 47

info@zerel.pl

NIP: 9462211380    REGON: 431151366

Punkt obsługi oraz adres do korespondencji:

Żerel Galeria Filcu Artystycznego

20-358 Lublin

ul. Kossaka 3/5

info@zerel.pl

KONTO BANKOWE:

17106000760000401780000156

Nr Swift: BPHKPLPK

dalej zwana „Sprzedającym”.

I. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego Żerel Galeria Filcu Artystycznego,

                             adres: www.zerel.pl

 1. Sprzedawca – Żerel Galeria Filcu Artystycznego

                                         20-358 Lublin

                               ul. Kossaka 3/5

 1. Sklep – zarządzany przez Sprzedawcę Sklep Internetowy Żerel Galeria Filcu Artystycznego w formie serwisu internetowego pozwalający na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny pod adresem internetowym: www.zerel.pl
 2. Klient – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, kupujący lub zamierzający kupić towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 3. Umowa – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu, której przedmiotem jest sprzedaż produktów lub usług.
 4. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 5. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej zwana „Klientem”.
 6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy określonego produktu.
 7. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 8. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
 9. Klient przed złożeniem zamówienia ma prawo do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego: Żerel Galeria Filcu Artystycznego, 20-358 Lublin ul. Juliusza Kossaka 3/5
 10. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

II. Postanowienia ogólne

III. Zamówienia

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży paragon lub faktura jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem (Poczta lub kurier DHL) na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
 3. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Rozpoczęcie realizacji zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie sklepu www.zerel.pl
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia lub w przypadku braku wpłaty należności za zamówienie na wskazane konto w terminie 7 dni.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadku uzasadniających wątpliwości co do prawidłowości danych adresowych podanych w procesie składania zamówienia lub braku możliwości kontaktu z Klientem.
 7. Każdy Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub anulować złożone zamówienie droga mailową pisząc na adres email Sprzedającego: info@zerel.pl.

IV. Płatności, czas dostawy i dostawa

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienie:

a)      płatności przy odbiorze – należność pobiera listonosz lub kurier,

b)      płatność z góry – tradycyjnym przelewem bankowym na konto Sklepu,

c)      płatność kartą kredytową, e-przelewem.

 1. „Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem mogą być przeprowadzane za pośrednictwem “Paypal.
 2. Płatności zagraniczne realizowane są za pomocą serwisu Paypal.
 3. Oferta publikowana w Sklepie nie jest jednoznaczna ze stanem magazynowym Sklepu.
 4. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu dostępności poszczególnego produktu oraz wybranej formy dostawy. Szczegółowy termin realizacji określony w opisie produktu oraz w podsumowaniu procesu zamówienia.
 5. W szczególnych wypadkach wysyłka produktu może opóźnić się powyżej terminu określonego w opisie. W takiej sytuacji Klient ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia bez podania przyczyny.
 6. W przypadku zamawiania produktów z różnym terminem dostępności, całe zamówienie będzie oczekiwało na skompletowanie. Na prośbę Klienta zgłoszoną telefonicznie lub poprzez email wysłany na adres: info@zerel.pl, istnieje możliwość wysłania zamówienia w dwóch osobnych przesyłach.
 7. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DPD, które określa Kupujący w procesie składania zamówienia.
 8. Dokładny koszt dostawy określony jest podczas procesu składania zamówienia oraz w jego podsumowaniu.

V. Wymiany

 1. Klient ma możliwość wymiany produktu, który nie nosi widocznych śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z otrzymanym produktem).
 2. Klient ma możliwość wymiany produktu do 10 dni od momentu odebrania przesyłki.
 3. Koszt odesłania produktu na wymianę ponosi Kupujący.
 4. Sprzedający deklaruje darmową wysyłkę wymienianego produktu za pośrednictwem usług Poczty Polskiej – list polecony priorytetowy.
 5. Darmowa wymiana dotyczy tylko produktów wysyłanych na terytorium Polski.
 6. Cena właściwa produktu na wymianę to cena widniejąca na dokumencie zakupu tj. na paragonie lub fakturze VAT.
 7. Dokładny opis procedury wymiany znajduje się w linku: „Wymiany” pod adresem: www.zerel.pl.
 8. W przypadku wymiany na produkt o innej wartości, ceną właściwą produktu na wymianę jest cena obowiązująca w dniu nadania paczki (data stempla pocztowego).
 9. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VI. Zwroty

 1. W przypadku niezgodności produktu z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.
 2. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego produktu, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
 3. Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty ceny produktu widniejącej na dokumencie sprzedaży (paragonie, fakturze VAT) w stanie nie zmienionym.
 4. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 10 dni (od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym produktem), przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 5. Koszt odesłania produktu ponosi Kupujący.
 6. Zwrot produktu możliwy jest w przypadku gdy zwracany produkt nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem). Zwracany towar należy odsyłać w oryginalnym pudełku razem z otrzymanym dowodem zakupu (faktura VAT lub paragon).
 7. Dokładny opis procedury zwrotu znajduje się w linku: „Zwroty/Reklamacje” pod adresem: www.zerel.pl.
 8. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VII. Reklamacje.

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu braku dostępności), Żerel Galeria Filcu Artystycznego zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 3. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania reklamacyjnego w ciągu 14 dni. Żerel Galeria Filcu Artystycznego nie odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową, gdy Kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 4. Dokładny opis procedury reklamacji znajduje się w linku: „Zwroty/Reklamacje” pod adresem: www.zerel.pl.
 5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VIII. Ochrona danych osobowych.

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 2. Zakup w sklepie oznacza akceptuję Regulaminu oraz zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także przekazanie mojego adresu e-mail do Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i Opineo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz Grupa Allegro sp. z o.o. i Opineo sp. z o.o., moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety oceny procesu składania zamówienia, ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych).

IX. Postanowienia końcowe.

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce: Regulamin pod adresem: www.zerel.pl. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie  przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Regulamin obowiązuje z dniem 01.08.2014 r.

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Waluty

Statystyki

Produktów:
89
Kategorii:
10
Nowości:
0
Promocje:
0

Wersje językowe

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:cf633447e6ed361f9afb68071a8c00b9#0}
Sklep internetowy Shoper.pl